Kadra

Dyrektor:

mgr Karina Przełączkowska

wykształcenie: wyższe magisterskie

specjalności: wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna

Wicedyrektor:

lic. Mirosława Dudek

wykształcenie: wyższe zawodowe (licencjat)

specjalności: wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe

Nauczyciele:

mgr Anna Brodowska

wykształcenie: wyższe magisterskie

specjalności: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

mgr Dagmara Mokrzańska

wykształcenie: wyższe magisterskie

specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

mgr Sabina Stasińska

wykształcenie: wyższe magisterskie

specjalności: wychowanie przedszkolne z muzyką, wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna

lic. Klaudia Szymura

wykształcenie: wyższe zawodowe (licencjat)

specjalności: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńcza

mgr Karolina Wawrzyniak

wykształcenie: wyższe magisterskie

specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Anna Kasperczyk

wykształcenie: wyższe magisterskie

specjalność: pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Logopeda:

mgr Barbara Krupa

Psycholog:

mgr Paulina Ogall

Pedagog specjalny:

lic.Klaudia Szymura

Język Angielski:

mgr Dagmara Mokrzańska